Covid-19
=> Bij ziekte of verkoudheidsklachten blijft de cursist thuis, dit geldt ook voor de docent. De les kan online worden voortgezet of indien tijdig doorgegeven
(tenminste 24 uur van tevoren) worden verplaatst.
=> Er wordt 1,5 meter afstand gehouden tussen docent en cursist.
=> De cursist zorgt dat voor de les zijn/haar handen zijn ontsmet.
=> De docent zorgt ervoor dat de instrumenten goed worden gereinigd voor en na de les.


<- terug