Lesdag
Lessen vinden plaats in overleg met de leerling.

Algemene voorwaarden

=> De leerling ontvangt iedere maand een factuur, afhankelijk van de lesvorm die wordt gekozen.
=> Indien noodzakelijk (bijv. door een mogelijke lockdown) worden de lessen online voortgezet.
=> Lessen kunnen in overleg ook online worden gevolgd.
=> Bij afwezigheid van de leerling wordt de les wel in rekening gebracht. Mits hier tijdig melding van wordt gemaakt (tenminste 24 uur van tevoren) en er een mogelijkheid is tot het verplaatsen
van de les, dan gaan we dat doen.
=> Bij een betalingsachterstand worden de lessen tijdelijk stopgezet totdat deze betaald zijn. De gemiste lessen worden niet ingehaald maar, afhankelijk van de lesvorm, wel in rekening gebracht.<- terug