Welkom op de website van Fairo.


Muziek is voor mij meer dan een passie.
Muziek = ik, het hoort bij me, zit in me.

Het doet me goed om met muziek bezig te zijn,
mezelf te blijven uitdagen en om anderen mee
te laten delen met het wonder wat muziek
teweeg kan brengen.

Het maakt me blij,

het voedt me

en het is een fijne uitlaatklep.