Privacy Statement

Website en contact
Ik, Monique van Dinther alias Fairo, ben ZZP-er en werk onder mijn bedrijfsnaam Fairo als muzikant, songwriter, docent en coach. Ik ben te bereiken op dit email adres: info[at]fairo.nl. Mijn website adres is www.fairo.nl.

Persoonsgegevens

Cursisten die les of coaching van me willen, kunnen zich inschrijven via het aanmeldingsformulier op mijn website of mij benaderen per email met de gevraagde gegevens. Een lesafspraak wordt vervolgens in overleg afgestemd waarna de lesgeldplichtige zich aan de (gehele) cursus verbindt.
De persoonsgegevens van cursisten gebruik ik alleen maar voor mijn administratie; om in contact te kunnen komen met cursisten en om zelf te factureren. Een extern boekhoudkantoor doet mijn boekhouding. Dit boekhoudkantoor stuurt mijn aangiftes (zonder de persoonsgegevens van cursisten!) door naar de belastingdienst.

Waarvoor de gegevens worden gebruikt
De persoonsgegevens van personen die gebruik maken via het contactformulier worden alleen bewaard indien het gaat om potentiële klanten om zo contact te kunnen onderhouden. In andere gevallen worden deze gegevens direct verwijderd.

Wie er bij deze gegevens kunnen
Alleen ik, Monique van Dinther alias Fairo, ontvang en verwerk je persoonsgegevens voor mijn administratie en bewaar deze zorgvuldig in mijn praktijk op mijn pc en een papierenversie (kopie) in een ordner. Mijn administratie, met o.a. de facturen die ik naar klanten heb verstuurd, gaat ten tijde van de belastingaangifte naar een extern boekhoudkantoor die de belastingaangifte voor me gaat doen.

De persoonsgegevens van cursisten worden 7 jaar lang bewaard in mijn praktijk (verplicht voor de belastingdienst), daarna worden ze verwijderd en vernietigd. Buiten deze twee spelers (Fairo en het extern boekhoudkantoor), zal niemand deze gegevens inzien e/o gebruiken, tenzij de belastingdienst een controle uitvoert en om deze specifieke gegevens vraagt.

Klachten
Als de cursist een klacht heeft, hoe ik met diens persoonsgegevens om ga, kan dat bij me worden gemeld, persoonlijk of per email.

Uitwisseling gegevens t.b.v. netwerk
Gegevens zullen niet overgedragen worden aan anderen mits de cursist zelf in contact wil komen met bijvoorbeeld een andere cursist of docent. Dit wordt altijd afgestemd met de desbetreffende personen. Pas na toestemming van alle partijen, zullen gegevens worden uitgewisseld.

Email en lesmateriaal
Emails m.b.t. de les van de cursist kunnen tijdelijk worden bewaard op mijn pc om er tijdens de les op terug te komen e/o om een overzicht van het leerproces van de cursist te hebben. Als de cursist stopt of het materiaal niet meer nodig is voor de les, zal deze informatie worden verwijderd.

Lesmateriaal dat de cursist toestuurt per email wordt alleen gebruikt voor lesdoeleinden van de desbetreffende cursist. In sommige gevallen wordt dit lesmateriaal tijdelijk bewaard, opgeslagen op mijn pc, om tijdens de les op terug te komen e/o om een overzicht van het leerproces van de cursist te hebben. Als de cursist stopt of het materiaal niet meer nodig is voor de les, zal dit materiaal direct worden verwijderd.

Groepsmails worden in BCC verstuurd tenzij ingeschreven cursisten elkaar toestemming geven om elkaars adres te kunnen zien om zo gemakkelijk op elkaar te kunnen antwoorden i.v.m. samenwerking.

Externe emails t.b.v. informatie, bewaar ik tot maximaal drie maanden. Daarna zullen ze worden verwijderd.

Social media – hier wordt apart toestemming voor gevraagd door mij. Er kan gebruik worden gemaakt van Social Media mits de cursist hier toestemming voor geeft. Het gaat dan om berichtgeving die betrekking heeft op lesgerelateerde items of het aankondigen van optredens door de cursist om deze te promoten. Deze items worden direct verwijderd, als de cursist daar om vraagt.

Website – hier wordt apart toestemming voor gevraagd door mij. Informatie en promotie op mijn eigen website (www.fairo.nl) met quotes, foto’s, filmpjes, links naar de cursist, worden alleen geplaatst als de cursist hier toestemming voor geeft. Deze items worden direct verwijderd, als de cursist daar om vraagt.

Cookies
Mijn website maakt geen gebruik van cookies.

Akkoord
Door bij de inschrijving alle gevraagde (persoons)gegevens door te geven per email of het aanmeldingsformulier compleet in te vullen en toe te sturen, gaat de cursist akkoord met mijn privacy statement.